1. زهرا کاشی , محسن نوکاریزی , اعظم صنعت جو , نقش کتابداران، خدمات اطلاع رسانی و میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در کاهش اضطراب اطلاع یابی آنان , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۳-۳۰
 2. محسن نوکاریزی , مهدی زینالی تازه کندی , ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون , تعامل انسان و اطلاعات , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۴۸-۵۹
 3. مهدی زاهدی نوقابی , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , محسن نوکاریزی , بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱-۱۰
 4. هدایت بهروز فر , اعظم صنعت جو , محسن نوکاریزی , معرفی و بررسی انطباقی مدلهای ارزیابی اعتبار وب , تعامل انسان و اطلاعات , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱-۱۵
 5. زهره عدالتیان , اعظم صنعت جو , محسن نوکاریزی , بررسی آشنایی و پذیرش ضرورت استقرار و به‌کارگیری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۳۹-۲۵۶
 6. سلیمان شفیعی , محسن نوکاریزی , زهرا جعفرزاده کرمانی , مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی ایران , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۲۹-۱۵۲
 7. نعیمه ظریف قاسمیان , سیدرحمت اله فتاحی , محسن نوکاریزی , واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی‌شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران , مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۰۷-۱۲۲
 8. حسن محمودی توپکانلو , سیدرحمت اله فتاحی , محسن نوکاریزی , محمدحسین دیانی , واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد , تعامل انسان و اطلاعات , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱-۱۹
 9. نعیمه ظریف قاسمیان , سیدرحمت اله فتاحی , محسن نوکاریزی , واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران , مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۰۷-۱۲۲
 10. حسن محمودی توپکانلو , سیدرحمت اله فتاحی , محسن نوکاریزی , محمدحسین دیانی , بررسی تأثیر عوامل شناختی-اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعه دانشگاهی , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۷۶-۱۰۷
 11. محمدرضا نوشی , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی , شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۲۰-۱۴۵
 12. سمانه وکیلی ازغندی , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر) , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۲۳-۱۵۰
 13. سیده مهناز احمدی , عاطفه شریف , محسن نوکاریزی , چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن , تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۹۳-۱۱۱
 14. سلیمان شفیعی , محسن نوکاریزی , زهرا جعفرزاده کرمانی , مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵-۲۳
 15. صدیقه زره ساز , محسن نوکاریزی , اعظم صنعت جو , ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی , تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۶۷-۴۸۸
 16. سیده مهناز احمدی , عاطفه شریف , محسن نوکاریزی , از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۹۷-۱۱۹
 17. معصومه غلامی احمدی , محسن نوکاریزی , اعظم صنعت جو , سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی- فلش/دیانی و فرای دیانی , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۳۴۱-۳۵۸
 18. سمیه رجبی , محمدرضا کیانی , محسن نوکاریزی , ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۴۵-۱۶۶
 19. نسرین نصیری پور , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد , مدیریت اطلاعات سلامت , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۹۶-۱۰۱
 20. سلیمان شفیعی , محسن نوکاریزی , زهرا جعفرزاده کرمانی , شناسایی و مستندسازی دانش سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران: ارائه مدل عملی , تعامل انسان و اطلاعات , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۳-۴۳
 21. غلامحسین جهانگیر , محمدحسین دیانی , محسن نوکاریزی , توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۱۹-۳۳۹
 22. فاطمه پردل , لیلی سیفی , محسن نوکاریزی , عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز , مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۰-۲۲
 23. نسرین نصیری پور , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان , تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۷۷-۳۹۲
 24. مرضیه سعیدی زاده , اعظم صنعت جو , محسن نوکاریزی , تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه کار بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات , تعامل انسان و اطلاعات , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۱-۳۴
 25. محمدجواد هاشم زاده , حکیمه دهقانی راینی , محسن نوکاریزی , نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران , تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۱۷-۲۳۴
 26. محسن نوکاریزی , سید مهدی نارمنجی , بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱
 27. محسن نوکاریزی , اکرم کوچکی , ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392 , تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۵۶۳-۵۸۲
 28. محسن نوکاریزی , ام البنین امیری , محمدرضا کیانی , بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE) , دانشگاه علوم پزشکی بیرجند , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۲۲
 29. محسن نوکاریزی , راهله السادات نقیبیان , مقایسه بخش مجموعه سازی نرم افزارهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسب , مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۴۱-۱۵۸
 30. محسن نوکاریزی , سید مهدی نارمنجی , کلثوم دهقانی , ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی , تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۴۹-۳۷۰
 31. مریم رخشانی , محسن نوکاریزی , محسن حاجی زین العابدینی , توصیف منابع اینترنتی در آر. دی. ای. در مقایسه با قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن , مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۸۲-۹۹
 32. محسن نوکاریزی , کلثوم دهقانی , تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۵۳-۱۷۲
 33. محسن نوکاریزی , حوا خیرخواه , محمدرضا کیانی , ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۳-۱۲۲
 34. محسن نوکاریزی , مجید ضیغمی , مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد , تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۴۳-۳۶۱
 35. محسن نوکاریزی , فاطمه ملک آبادی زاده , ارزیابی مؤلفه های خلاقیت در وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری , علوم و فناوری اطلاعات , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۹۱-۱۰۱۱
 36. محسن نوکاریزی , نصرت فنودی , ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۴۹-۱۶۴
 37. محسن نوکاریزی , اکرم زینلی چهکند , تحلیل کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010 , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۳-۹۸
 38. غلامحسین جهانگیر , محسن نوکاریزی , ارزیابی درونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند , تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۱۱-۱۳۶
 39. محسن نوکاریزی , طیبه عابدینی , ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۵۳-۱۷۴
 40. محسن نوکاریزی , حسن پاکزاد سرداری , ارزیابی ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۷۸
 41. محسن نوکاریزی , کلثوم دهقانی , میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران , تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۴۷۷-۴۹۴
 42. محسن نوکاریزی , فرامرز سهیلی , فرشید دانش , مریم ریاضی پور , فائزه مصری نژاد , وب سنجی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری , علوم و فناوری اطلاعات , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۰۹-۲۲۶
 43. محسن نوکاریزی , سمیه عالم زاده , تاثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه استثنایی وصال بیرجند , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۹۷-۲۱۸
 44. محسن نوکاریزی , فاطمه فرخاری , مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها , تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۲۱-۱۴۵
 45. محسن نوکاریزی , مریم علیان , بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تاکید بر میزان همکاری علمی آنها , اطلاع شناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۷-۷۸
 46. محسن نوکاریزی , زهرا اسدالهی , مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران , علوم و فناوری اطلاعات , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۷۳-۳۹۲
 47. سید مهدی نارمنجی-دانشجو , محسن نوکاریزی , بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاو , علوم و فناوری اطلاعات , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۴۵-۱۶۶
 48. زهرا اسدالهی-دانشجو , محسن نوکاریزی , ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه های ایرانی , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۱۴-۱۴۰
 49. فرشته طبرسا-دانشجو , محسن نوکاریزی , بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ , علوم و فناوری اطلاعات , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۲۲۷-۲۴۶
 50. سید مهدی نارمنجی-دانشجو , محسن نوکاریزی , بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست وجوی اطلاعات , علوم و فناوری اطلاعات , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۱۱-۱۲۹
 51. محسن نوکاریزی , شیوا یاری , مروری بر متون نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران بین سال های 1348 تا 13878 , مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات , دوره ( ۷۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۲۷۱-۲۹۰
 52. محسن نوکاریزی , فرشید دانش , فرامرز سهیلی , وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هسته , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۱۳-۱۳۴
 53. فرشید دانش , فرامرز سهیلی , محسن نوکاریزی , تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۲۱-۱۴۲
 54. سیدرحمت اله فتاحی , محمدرضا داورپناه , محسن نوکاریزی , بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۵-۳۰
 55. محسن نوکاریزی , مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتابها، پایان نامه ها و پژوهشهای حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده بندی) , مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۴۱-۱۵۸
 56. محسن نوکاریزی , محمدرضا داورپناه , تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۵۵
 57. اسداله آزاد , محسن نوکاریزی , علی حسین قاسمی , رابطه ی میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۶۱-۷۸
 58. محسن نوکاریزی , بررسی برنامه های درسی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۵۷-۶۹
 59. محسن نوکاریزی , جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۳۹-۶۰